ÁFSZ - Álltalános felhasznbálási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Vásárló a weboldal használatával, illetve az azon keresztül való rendelés leadással (ráutaló magatartás) elfogadja a mindenkor hatályos Általános Szerződéses Feltételeket.
Mely létrejött, egyrészről a
Provi - Domus Kft. 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.. Adószám: 23277847-2-43 Képviselő: Provi - Domus Kft., ügyvezető mint cégvezető, másrészről a(z)
A weboldalát használó regisztrált Partner (Cég, Egyéni vállalkozó) mint Vásárló - a továbbiakban Vásárló vagy megrendelő
- közösen mint Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi pontokban részletezett feltételek szerint.

1. Közérdekű adatok

1.1 Tárhely-szolgáltató adatai

Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: info@mhosting.hu

1.2. Szolgáltató adatai:
Név: Provi - Domus Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9..
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: -
Adószám:23277847-2-43
Elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: szelvedojavitasfixaron@gmail.com

2. Általános feltételek

2.1 Regisztráció: A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a telefonos megkeresés vagy a megrendelés leadása. A megrendelő lehet, az a korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál, illetőleg a megrendelés előtt elfogadja a mesteri-szelvedo-javitas.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit, és megfelel a Egyedi Vásárlói Keretszerződésben támasztott feltételeknek. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a megrendelés, amely a mesteri-szelvedo-javitas.hu oldalon való részvételt jelenti. A mesteri-szelvedo-javitas.hu adminisztrációja ellenőrzi a megrendelő megrendelését, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A mesteri-szelvedo-javitas.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a megrendelő azonosítható legyen a másik fél számára.

2.2 E-mail cím: Az e-mail címét a megrendelő adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a megrendelő jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A mesteri-szelvedo-javitas.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelők ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött megrendelőkat törölje és erről a megrendelőt értesítse.

2.3 Garancia: A honlapunkon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2.4 A megrendelő köteles valós adatokat megadni a megrendelés leadása során. A megrendelő köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a megrendelő ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a megrendelő rendelését elutasítani.

3. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

3.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A megrendelő által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.2 Kérjük a megrendelőt, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A megrendelő a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: szelvedojavitasfixaron@gmail.com

 

3.3 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

4. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása

4.1. Megrendelés: A kereskedő Weboldalán áruházat üzemeltet. A weboldal használatához a vásárlóként megrendelést adhat le, ami nem regisztrációhoz kötött. A megrendelőval és a használattal (ráutaló magatartás) a Vásárló elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF szabályait.

4.2. A kereskedő törekszik, hogy a Weboldal folyamatosan működjön, de a technikai és egyéb problémákból a Vásárlóál keletkező károkért felelőséget nem vállal, amely kizárás az elmaradt haszonra is vonatkozik.

4.3. A Weboldalon található adatok, képek és információk másolása (beleértve a hivatkozásként megadott másolást is) nem engedélyezett. A működés nem rendeltetésszerű használattal való szándékos megzavarása jogi következményekkel jár.

4.4. A kereskedő a weboldal működtetése közben szerzett adatokat harmadik félnek nem adhatja át (üzleti titok). Kivételt képeznek ez alól a gyártók számára kötelezően megadandó licenc végfelhasználói adatok, illetve az összesített adatok és riportok, amelyekben a Viszonteladóról semmiféle azonosító információ nem jelenik meg.

4.5. A Weboldalon található termékek adatait a kereskedő a gyártóktól kapott adatok alapján rendszerezi és jeleníti meg. Ennek ellenére előfordulhat téves adatközlés, amelyekért a kereskedő felelősséget nem vállal.

4.6. A webáruházban szereplő árak Nettó+Áfa formátumban vannak megjelenítve. A kereskedő az előre utalásos szállítási módot múdot határozta meg általáos szállításnak. Személyes átvételre nincs lehetőség! A Kereskedő fenntartja az árak változtatásának jogát.
Vásárló a webáruházban leadott rendeléseit, nem tudja módosítani.
A kereskedő a weboldalon leadott rendelésről/foglalásairól a megrendelő alakalmával megadott mail címre visszaigazolást küld. Módosítási kérelmet erre az email címre lehet küldeni még a teljesítés előtt.

4.7. Az eladó a használat során felmerülő kérdéseket észrevételeket a honlapon található e-mail címre tudja elküldeni.

5. Megrendelés

5.1. A látogató a weboldalon keresztűl regisztráció nélkül adhat le megrendelést. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása kötelező.

5.2. A megrendelésről automata visszaigazolást küldünk a megrendelés során megadott emailcímre. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelő azonosítót, amire hivatkozva érdeklőthet az megrendelés állapotáról.

5.3. Adatbeviteli hibák kijavítása: a megrendelés leadása előtt a Bevásárló kosár nevű oldalon megrendelő látja a megrendeléssel kapcsolatos összes adatot lépésről lépésre. Ezeket bármikor a rendelés folyamatában visszalépve tudja módosítani. A rendelés leadását követően emailben vagy telefonon módosíthatók a rendeléssel kapcsolatos adatok.

5.4.megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termékkel egyidejűleg a termék kiszállítását is megrendeli a megrendelő, abban az esetben a termék kiszállításáért költség merülhet fel, melyet a megrendelő köteles kiegyenlíteni. A kiszállítás pontos költségéről az Üzemeltető a megrendelőt a megrendelést megelőzően tájékoztatja, és a megrendeléssel egyidejűleg a megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék árán kívül köteles a kiszállítás díját is megfizetni abban az esetben, amikor a kiszállítást is megrendelte.

5.5. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

5.6. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés gombra kattintással kötelezettséget vállal a szolgáltatás ellenértékének megfizetésére.

5.7. Megrendelés lemondása: megrendelő a megrendelését mind írásban, mind pedig szóban, a rendelési szám megadásával akár az Üzemeltetőnél, akár pedig a Szolgáltatónál lemondhatja, ameddig az árut át nem veszi.

5.8. Panaszkezelés: A szolgáltatásnyújtást követően a megrendelő a Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az általa nyújtott termékértékesítéssel kapcsolatban. megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges panaszait a Szolgáltató felé teheti meg a Szolgáltató elérhetőségein. A panaszokat a Szolgáltató köteles 30 napon belül kivizsgálni, és erről értesíteni a megrendelőt.

5.9. Tájékoztatás: megrendelő a Szolgáltatótól tájékozódhat a megrendelni kívánt digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről. Szintén a Szolgáltatótól kérhet információt a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről.

5.10. Ügyfélszolgálat: megrendelő az értékesítést követően a mesteri-szelvedo-javitas.hu honlapon az Elérhetőségek menüpont alatt szereplő elérhetőségeken a központi ügyfélszolgálatot keresheti.

6. Felelősség

6.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.2 A megrendelő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

6.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

6.4 A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6.5 Az Internet globális jellege miatt a megrendelő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

6.6 Amennyiben a megrendelő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

7. Egyéb rendelkezés

7.1. Az előfizetői szerződés létrejötte
7.1.1. Megrendelés
Az Ügyfél előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó szándékát a Szolgáltató honlapján leadott
megrendeléssel jelezheti, mellyel egy időben elfogadja ezen ÁSZF- ben és az Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat. A megrendelés leadása egyidejű felhasználói megrendelőval történik, melynek során az Ügyfél
megadja nevét, számlázási, postázási adatait és azt az e- mail címet, telefonszámát, amelyet a
továbbiakban a Szolgáltatóval való kapcsolattartásra kíván használni (továbbiakban "kapcsolati email cím").
Az elküldött megrendelés az Ügyfél részéről kötőerejű ajánlatnak minősül a megrendelésben szereplő
szolgáltatásnak az ÁSZF- ben és a szolgáltatásra vonatkozó honlapon közzétett leírásokban foglalt
feltételekkel való igénybevételére.
7.1.2. Visszaigazolás
A megrendelés elektronikus feladását követően a Szolgáltató a megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb 48
órán belül visszaigazolja az Ügyfél által megadott kapcsolati e- mail címre küldött e- mailben. A visszaigazoló email
tartalmazza az Ügyfél által megrendelő és a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási
információk, a megrendelés azonosítóját, a megrendelés
dátumát, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás díját, és a
fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e- mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által a megrendeléssel tett
ajánlat elfogadásának minősül, mellyel a Szolgáltató és az Ügyfél között az előfizetői szerződés létrejön. Az előfizetői szerződés elválaszthatatlan része a jelen ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok.
7.1.3. Kijavítás, módosítás
Ha Ügyfél a megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e- mailben
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt megrendelések
teljesítésének elkerülése érdekében. Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja
meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e- mailt.
7.1.4. Előfizetői Szerződés
A határidőben elfogadott (visszaigazolt) megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak irányadóak.
Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók
jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU irányelvének rendelkezéseit.
A létrejött szerződéstől való fogyasztói elállás jogának szabályozását a 14.3 pont tartalmazza.
7.1.5. Ellenőrzési jog
A Szolgáltató jogosult ellenőrizni az Ügyfél adatait, az Ügyfelet képviselő személy jogosultságát nyilvános
adatbázisok (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása) felhasználásával. A Szolgáltató jogosult a
szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb dokumentumokat bekérni az Ügyféltől (domain igénylőlap, aláírási
címpéldány, cégkivonat, egyéb nyilatkozatok).

8. Számlázás

Minden megrendelésről alapértelmezésben elektrónikusan előálított autómata számla kerül kiállításra. Amennyiben a vásárló hagyományos papír alapú számlát kér azt a rendelése előtt köteles jelezni, minek következtében manuálisan kézi számlát fog kapni a rendelésében kinyomtatva.

9. Adatfeldolgozói tevékenység

9.1. Általános rendelkezések
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679.
rendelete – a továbbiakban: GDPR) 28. cikke alapján az Ügyfél mint adatkezelő és a Szolgáltató mint
adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. A Ügyfél
az általa végzett online termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a
Szolgáltató szolgáltatás Ügyfélnek történő nyújtásával az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói
vagy látogatói tekintetében adatfeldolgozónak minősül az Ügyfél által a Szolgáltató szolgáltatásinak
segítségével átadott személyes adatok tekintetében. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a
GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó
kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe
vett al- adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató adatkezelési tisztségviselőt jelöl
ki, akinek a személyét a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában nevezi meg.

9.2. A feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozás célja és időtartama
A Szolgáltató a Szolgáltatások keretén belül bekért látogatói, vásárlói és egyéb felhasználói adatok
tekintetében végez adatfeldolgozói tevékenységet. Az adatok körét az Ügyfél a Szolgáltatás adminisztrációs
beállításaival jelöli meg. Az adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ügyfél saját Adatkezelési
tájékoztatójában publikálja. A Szolgáltató az adatfeldolgozói tevékenységet az Előfizetői szerződés hatálya
alatt, az előfizetési időszak végéig végzi.
9.3. Közreműködés az érintetti jogok gyakorlásában
A Szolgáltató a személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Ügyfélnek a
mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés,
hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles az Ügyfélnek megfelelő szervezési és technikai
intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek
megválaszolásában. Amennyiben az Ügyfél az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az
adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, a Szolgáltató köteles elvégezni.
9.4. Ügyfél utasítási joga
A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatkezelési,
adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag az Ügyfél utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult
végezni. A Szolgáltató nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint
rendelkezni, nem jogosult azokat az Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és
semmilyen módon kezelni sem. Jelen ÁSZF 14. pontja értelmében a Szolgáltató jogosult a feldolgozással
érintett adatok archiválására, törlésére.
9.5. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
A Szolgáltató köteles az Ügyfélt, mint adatkezelőt segíteni adatvédelmi incidens esetén az incidens
kezeléssel kapcsolatos adatkezelői kötelezettségei teljesítésében. A Szolgáltató a nála bekövetkezett
adatvédelmi incidens esetén köteles az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzésétől
számított 48 órán belül bejelenteni az adatvédelmi incidenst, és köteles az Ügyféllel közölni egyidejűleg
az adatvédelmi incidens jellegét, az azzal érintett személyek kategóriáit és számát, az incidenssel
érintett adatok kategóriáit és számát, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket, a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítésére tett
intézkedéseket is.
A.
A Szolgáltató köteles az Ügyfélnél esetlegesen elvégzendő adatvédelmi hatásvizsgálatban, valamint az
adatvédelmi felügyeleti hatósággal történő esetleges konzultációban segítséget nyújtani és köteles az
ehhez szükséges, a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat közölni.
B.
A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerint végzett adatfeldolgozási
szolgáltatás nyújtásának befejezésekor, vagy a jelen szerződés megszűnésekor minden, a jelen
szerződés alapján általa feldolgozott személyes adatot töröl. A Szolgáltató törlési kötelezettsége nem
vonatkozik azon adatokra, melyeknek tárolását magyar vagy európai uniós jogszabály előírja. A
Szolgáltató jelen ÁSZF 14.4- es pontja szerint, az Ügyfél jogos érdekében az adatokat archiválhatja, de
azokat tovább nem kezelheti.
C.
A Szolgáltató vállalja, hogy a GDPR 30. cikkének értelmében a felelősségi körébe tartozóan végzett,
valamennyi adatkezelési tevékenységről nyilvántartás vezet, a GDPR 30. cikk (1) a)- g) pontokban foglalt
kritériumok maradéktalan és teljes körű megtartásával. A Szolgáltató kijelenti, hogy tudomása van arról,
hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvántartás- vezetési kötelezettségével kapcsolatos,
bárminemű esetleges mulasztásaiért vagy kötelezettségszegéseiért egyedül viseli a felelősséget.
D.
Az Ügyfél általános felhatalmazást ad a Szolgáltatónak al- adatfeldolgozó igénybe vételére.
Amennyiben a Szolgáltató al- adatfeldolgozót vesz igénybe, azokat az Adatkezelési tájékoztatójában
teszi közzé. Az Ügyfél nem jogosult az igénybe vett al- adatfeldolgozó ellen kifogással élni. A
Szolgáltató köteles az igénybe vett al- adatfeldolgozókkal adatfeldolgozói szerződést kötni. A
Szolgáltató az igénybe vett al- adatfeldolgozóért úgy felel, mintha az al- adatfeldolgozási tevékenységet
ő maga látná el. Az Ügyféllel szemben a Szolgáltató felel az al- adatfeldolgozó jogszabálysértéséért,
szerződésszegéséért és bármilyen mulasztásáért. A Szolgáltató csak olyan al- adatfeldolgozót jogosult
igénybe venni, amely megfelel a GDPR és jelen ÁSZF adatfeldolgozóra vonatko

10.Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési
segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége
körében kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

11. Adatbiztonság biztosítása

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatfeldolgozói tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően,
valamint hogy ezen intézkedésekkel a lehető legteljesebb mértékben segíti az Ügyfélt abban, hogy teljesíteni
tudja a kezelt adatok érintettjei felé fennálló, az érintettek önrendelkezési jogainak gyakorlásához kapcsolódó
kötelezettségeit. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan
vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató köteles az adatokat a
mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR- nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen
szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint
alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Szolgáltató köteles díjmentesen az
adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Ügyfélnek felróható okból következett be, úgy
Szolgáltató az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel.

12. Szellemi tulajdonjogok

szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó grafikai és tartalmi
elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részben vagy egészben
történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.
Minden egyéb, a szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott vagy átadott védett szellemi alkotás (így
különösen, szabadalom, know- how vagy szerzői mű) a Szolgáltató vagy partnerei tulajdonát képezik és
azokra vonatkozóan az Ügyfél nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatási szerződés
időtartamára és a szolgáltatási díjak fejében. A felhasználási jogok kizárólag a szolgáltatás használatára és
hasznosítására terjednek ki, de nem foglalják magukban a szellemi alkotások átdolgozásának, al- licencbe
adásának, terjesztésének jogát.
Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve
mintaként bemutathatja az Ügyfél által igénybevett szolgáltatások publikus felületeit más Ügyfelek számára.
Az Ügyfél kérheti a szolgáltatótól ezen tevékenység mellőzését.
Szolgáltató minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart.

13. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését
lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem
vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot,
sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén
korlátozások, szállítási embargó stb.
Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, a Szolgáltatató által
vállalt rendelkezésre állásba ez az idő nem számít bele.

14. Szerződés megszűnése, szolgáltatások korlátozása

14.1. Ügyfél általi felmondás
Ha az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét meg kívánja szüntetni, felmondással élhet indokolás nélkül a
díjfizetési időszak utolsó napjára. Lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a szolgáltatást azonnali hatállyal külön
indoklás nélkül felmondja. Ez utóbbi esetben a fennmaradó időarányos díj nem kerül visszafizetésre, ezt az
Ügyfél nem követelheti.
Ha az Ügyfél a DOMAIN szolgáltatással kapcsolatban a domain nyilvántartónak vagy más akkreditált
regisztrátor szervezetnek olyan igényt nyújt be, melyben jelzi, hogy a Szolgáltatótól el kívánja regisztrálni
(máshoz átregisztrálni) a domaint, a Szolgáltató a DOMAIN szolgáltatással és a domainhez kapcsolódó
HOSTING szolgáltatással kapcsolatban az azonnali felmondásnak megfelelően jár el.
Ha a Szolgáltató hibáján kívül a szolgáltatás teljesítése meghiúsul (pl.: domain delegálás esetén jogosulatlan
védjegyhasználat, hiányzó domain igénylőlap), akkor a Szolgáltató az azonnali felmondásnak megfelelően jár
el.
Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, ha a Szolgáltató az itt meghatározott egyoldalú díjemelési eseteken
kívüli esetben vagy okból emeli meg az előfizetési díjat, vagy a szolgáltatást jogosulatlanul korlátozza, törli,
vagy a szolgáltatások funkcióit az Ügyfél számára hátrányosan csökkenti. Ebben az esetben az Ügyfél a
fordulónapig fennmaradó már megfizetett időarányos előfizetési díjat visszakövetelheti.
A felmondást az Ügyfél az ügyfélszolgálati email címen, illetve a Szolgáltató által erre a célra biztosított
adminisztrációs felületen jelezheti.

14.2 Szolgáltató általi felmondás, korlátozás

14.2.1. Korlátozás
A Szolgáltató jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén az Ügyfél által igénybevett bármely szolgáltatás
működését az Ügyfél kapcsolati email címére küldött előzetes jelzéssel egyidőben korlátozni. Az értesítésben
meg kell adni a korlátozás okát és azt a türelmi időt, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsát a
szerződésszegő helyzet orvoslására. Az azonnali hatályú felmondás helyett korlátozás alkalmazására a
Szolgáltató egyoldalú döntés alapján jogosult. Ha az értesítésben megadott türelmi idő eredménytelenül telik
el, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
14.2.2. Azonnali felmondás
A Szolgáltató különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben jogosult a szolgáltatások azonnali
hatályú felmondására, függetlenül attól, hogy az az Ügyfél tudtával, vagy tudtán kívül történt:
7 napot meghaladó fizetési késedelem esetén. Az egyes domain végződésekre vonatkozó szabályok
alapján 1 napos fizetési késedelem esetén.
A.
Az Ügyfél a szolgáltatásban jogszabályba ütköző terméket vagy szolgáltatást jelenít meg, értékesít
vagy jogszabályba ütköző módon értékesíti, jeleníti meg, vagy ilyen domain nevet választ, vagy a
megjelenítéssel, értékesítéssel harmadik személy jogát sérti.
B.
C. Az Ügyfél a szolgáltatásban nem valós cégadatokat jelenít meg, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
D. Az Ügyféllel kapcsolatos büntetőeljárás indul, vagy tömeges panasz fennállása esetén.
E. Erőszakos, fajgyűlölő, uszító, közízlést sértő tartalom megjelenítése esetén.
F. Megtévesztő, manipulatív, kártékony vagy veszélyesnek minősített tartalom megjelenítése esetén.
Tárhely bármely szolgáltatásának (honlap, e- mail fiók, stb.) feltörése esetén, vagy ezek illegális
tevékenységre történő felhasználása esetén.
G.
H. Tömeges kéretlen e- mailek (SPAM) kiküldése esetén.
Ügyfél által Szolgáltató szerverein elhelyezett tartalom, Ügyfél által folytatott tevékenység vagy a
közvetetten azok által kiváltott, más Internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek
veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a
szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.
I.
Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése, vagy
tevékenység esetén.
J.
Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése,
reklámozása esetén.
K.
L. 60 napot meghaladó vis maior esetén.
Ha a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag az Ügyfél szolgáltatását törli, úgy az Ügyfél kártérítésre, előfizetési
díj visszatérítésre nem jogosult, a szolgáltatást és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tárolt adatokat a Szolgáltató
tól nem követelheti.
14.2.3. Rendes felmondás
A Szolgáltató jogosult a szerződést fordulónappal felmondani vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni
különösen (de nem kizárólagosan) a következő esetekben:
Az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás a Szolgáltató számára gazdasági hátrányt okoz, vagy a
Szolgáltató minden ügyfelére vagy azok egy meghatározott csoportjára nézve a szolgáltatás nyújtását
beszünteti.
A.
Ha az Ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos a szolgáltatás részét nem képező igényei nem elégíthetők
ki.
B.
C. A Szolgáltató és az Ügyfél között szakmai kérdésekben fennálló összeegyeztethetetlen álláspont.
A Szolgáltató a korlátozásról és a felmondásról szóló értesítést az Ügyfél kapcsolati e- mail címére küldi meg.
14.3. Felmondás fogyasztó részéről (ha Ügyfél fogyasztónak minősül)
Fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés (szolgáltatás értékesítés) esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon
belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót azonban nem illeti meg az elállási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a
Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a 14 napos felmondási
határidő lejárta előtt.
Ha a Fogyasztó nem egyezik bele abba, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a 14 nap lejártát megelőzően
nyújtsa részére, akkor a Fogyasztót megilleti a felmondás joga. Ez esetben a Fogyasztó a felmondási
szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton
küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi
nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy felmondási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek
megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e- mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó felmondási
nyilatkozatának megérkezését.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés
esetén az e- mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma.
Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a megrendelő által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a
Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását
megkezdje és a teljesítés megkezdését követően mégis élni kíván felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy
a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. Ez az arányos díj, a Fogyasztó által Szolgáltató
részére kifizetett díjból kerül levonásra. Ez esetben a Szolgáltató kizárólag az arányos díjjal csökkentett
összeget utalja vissza a megrendelő részére 14 napon belül. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget
az ÁSZF- ben az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a
Szolgáltató. Ha azonban a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci
érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés
megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
14.4. Megszűnés következményei
A szerződés megszűnésekor vagy korlátozásakor a szolgáltatások azonnal elérhetetlenné válnak. A
Szolgáltató a megszűnést követően jogosult az Ügyfél adatainak, a szolgáltatás tartalmának, információinak
törlésére.
Az Ügyfél a megszűnést megelőzően köteles lementeni minden számára fontos adatot. Ennek elmulasztásáért
a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
Szolgáltatások törlésekor a Szolgáltató a szolgáltatások tartalmát archiválhatja. Az Ügyfél a szolgáltatások
törlésének visszavonását kérheti, a Szolgáltató azonban ennek teljesíthetőségére garanciát nem vállal, Ügyfél
ezzel kapcsolatban kártérítési igénnyel nem élhet. A visszavonásért vagy adatok kiadásáért a Szolgáltató
jogosult díjat felszámítani.
14.5. Szerződés módosítása
A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú, nem visszamenőleges hatályú módosítására, amiről az
Ügyfelet az Ügyfél által megadott kapcsolati email címen tájékoztatja.

14.6. Szerződő Ügyfél módosítása
Az Ügyfél a kapcsolati email címéről jelezheti szerződő személyének
módosítási igényét a Szolgáltatónak. A Szolgáltató 14.1. bekezdésben foglalt azonnali felmondás szerint jár
el, az új Ügyfél esetén a 4.1. bekezdés szerint új szerződés jön létre.

12. Egyéb rendelkezés

7.1 Eladók és megrendelők tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

8.2 A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. November 05. © 2021. mesteri-szelvedo-javitas.hu – Minden jog fenntartva.